Nyheter

Föreningens årsstämma sker i år digitalt !

 RAPPORTERA DIN FÅNGST!

Vill påminna om att Fiskevårdsområdet väldigt gärna tar emot fångstrapporter från dig som fiskar. Du kan rapportera online via Ifiske  eller skicka ett meddelande till någon av våra kontaktpersoner. Som du ser här nedan kan du med lottens hjälp vinna ett ÅRSKORT.
Å
rskortsvinnare 2021 blev Jari Väisänen och Jan Fritz.
De får personligen hämta sina årskort för 2022 hos
Wåge Ivarsson, Dalabäcken.

Glöm inte att rapportera in dina fångster. Nästa år kanske du blir en årskortsvinnare!

"GÄDDFABRIKEN" vid Tåbo är färdigställd. 
  Nya bilder i Fotogalleriet

i fjol konstaterades gäddor inne i lekområdet, vilket är glädjandde.
Därför kommer vi 1 år att efter leken sätta dit en yngelfälla,
för att på så sätt kunna konstatera att leken i området verkligen fungerar.

OBSERVERA: Följande regeltillägg gäller. All öring samt gäddor längre än 75 cm skall återutsättas. Läs igenom gällande regler!

Allt nätfiske är förbehållet fiskerättsägarna.

Parkering vid båtrampen väster om Tåbo.
Parkeringsmöjlighet för fem båttrailerekipage finns vid båtrampen i sjöns nordvästra hörn.


KÖP DITT FISKEKORT ONLINE! HÄR:    Ifiske 
eller köp det hos någon av våra fiskekortsförsäljare (se fliken fiskekort)

Kortpriser 2021:

Årskort          200 kr/st           Angelkort            20 kr/angeldon/dygn
Veckokort      100 kr/st            Ismete                10 kr/spö och dygn
Dygnkort         40 kr/st             

 

 

VÄDJAN TILL VANDRARE!

Varsamt far i bygd och mark, skada icke kådig bark.              Riv ej björkens vita hud,          stör med skrän ej skogens ljud.

Bort med skräp och matsäcksrester.  
Städa efter er, Ni gäster          
i naturens helgedom              skövla icke blad och blom.

Tänd ej eld,                                    men om du tänder,                   släck var glöd i kol och bränder.                                       Låt och bli att simpelt rita, plank och vägg med kniv och krita.

Skona det som annans är,      akta allt som minnen bär.

Karl-Erik Forslund 1915

 

 

 

GÄDDFABRIKEN ÄR NU FÄRDIGSTÄLLD

Se under fliken Nyheter! 

Maila dina bilder till arne.forsgren@telia.com

Inkomna bilder betraktas av oss som publiceringsbara.

 

Föreningens organisationsnummer är 802600-9632