Nyheter

RAPPORTERA DIN FÅNGST!

Vill påminna om att Fiskevårdsområdet väldigt gärna tar emot fångstrapporter från dig som fiskar. Du kan rapportera online via Ifiske eller Fiskevatten.se eller skicka ett meddelande till någon av våra kontaktpersoner. Som du ser här nedan kan du med lottens hjälp vinna ett ÅRSKORT för 2020.

Glöm inte att rapportera in dina fångster. Nästa år kanske du blir en årskortsvinnare!

"GÄDDFABRIKEN" vid Tåbo är färdigställd.

De gamla igenväxta dikena i slåtterängarna vid Tåbo är urgrävda med gemensam förbindelse med sjön. Innan igenväxtningen fungerade dikena som lekplatser för gäddorna i sjön och fiskevårdsområdet räknar med, att det ska bli lekområden där igen. Förhoppningsvis med ännu bättre funktion. I anslutning till dikenas gemensamma mynning kommer en yngelfälla att monteras efter gäddans lek, så vi kan kontrollera hur Gäddfabriken fungerar.

OBS Nya bilder finns nu i galleriet! Nu väntar vi på de första lekgäddorna.

Bilder i Fotogalleriet

NY FISKEART I FISKEVÅRDSOMRÅDET
GÖSEN har etablerat bestånd i vårt fiskevårdsområde.

OBSERVERA: Följande regeltillägg gäller. All öring samt gäddor längre än 75 cm skall återutsättas. Läs igenom gällande regler!

Allt nätfiske är förbehållet fiskerättsägarna.

Parkering vid båtrampen väster om Tåbo.
Parkeringsmöjlighet för fem båttrailerekipage finns vid båtrampen i sjöns nordvästra hörn.


KÖP DITT FISKEKORT ONLINE! HÄR:    Ifiske  eller   Fiskevatten.se
eller köp det hos någon av våra fiskekortsförsäljare (se fliken fiskekort)

Kortpriser 2019:

Årskort          200 kr/st           Angelkort            20 kr/angeldon/dygn
Veckokort      100kr/st            Ismete                10 kr/spö och dygn
Dygnkort       40 kr/st             

 

 

VÄDJAN TILL VANDRARE!

Varsamt far i bygd och mark, skada icke kådig bark.              Riv ej björkens vita hud,          stör med skrän ej skogens ljud.

Bort med skräp och matsäcksrester.  
Städa efter er, Ni gäster          
i naturens helgedom              skövla icke blad och blom.

Tänd ej eld,                                    men om du tänder,                   släck var glöd i kol och bränder.                                       Låt och bli att simpelt rita, plank och vägg med kniv och krita.

Skona det som annans är,      akta allt som minnen bär.

Karl-Erik Forslund 1915

 

 

 

GÄDDFABRIKEN ÄR NU FÄRDIGSTÄLLD

Se under fliken Nyheter! 

Maila dina bilder till arne.forsgren@telia.com

Inkomna bilder betraktas av oss som publiceringsbara.