Ekologin

Fiskarter i området

 

Klickar du på ovanstående länk så får du en beskrivning av vad som finns i området,

 Av orsaker som Fiskevårdsområdet inte kan förklara, så har områdets bestånd utökats med ytterligare en fiskart, nämligen Gösen. Några fångstbegränsningar är i dagsläget inte aktuella.

 

VÄDJAN TILL VANDRARE!

Varsamt far i bygd och mark, skada icke kådig bark.              Riv ej björkens vita hud,          stör med skrän ej skogens ljud.

Bort med skräp och matsäcksrester.  
Städa efter er, Ni gäster          
i naturens helgedom              skövla icke blad och blom.

Tänd ej eld,                                    men om du tänder,                   släck var glöd i kol och bränder.                                       Låt och bli att simpelt rita, plank och vägg med kniv och krita.

Skona det som annans är,      akta allt som minnen bär.

Karl-Erik Forslund 1915

 

 

 

GÄDDFABRIKEN ÄR NU FÄRDIGSTÄLLD

Se under fliken Nyheter! 

Maila dina bilder till arne.forsgren@telia.com

Inkomna bilder betraktas av oss som publiceringsbara.

 

Föreningens organisationsnummer är 802600-9632