Kontakta

Om du har något du vill fråga oss om eller förmedla till oss använder Du någon av länkarna på denna sida.

 

 

Styrelsen

 

Ordf.  Wåge Ivarsson, Dalabäcken, 330 27  Hestra, tfn 0390-440 15,
mob 076-808 05 82

Mail till ordförande

 

Sekr.  Arne Forsgren, Baldersgatan 11, 330 27  Hestra, 
mob 070-55 35 412

Mail till sekreterare

 

Kass.Robert Lindblom,  Bråten, Tåbo, 330 27  Hestra, mob 070-2054613

 Mail till Kassör

VÄDJAN TILL VANDRARE!

Varsamt far i bygd och mark, skada icke kådig bark.              Riv ej björkens vita hud,          stör med skrän ej skogens ljud.

Bort med skräp och matsäcksrester.  
Städa efter er, Ni gäster          
i naturens helgedom              skövla icke blad och blom.

Tänd ej eld,                                    men om du tänder,                   släck var glöd i kol och bränder.                                       Låt och bli att simpelt rita, plank och vägg med kniv och krita.

Skona det som annans är,      akta allt som minnen bär.

Karl-Erik Forslund 1915

 

 

 

GÄDDFABRIKEN ÄR NU FÄRDIGSTÄLLD

Se under fliken Nyheter! 

Maila dina bilder till arne.forsgren@telia.com

Inkomna bilder betraktas av oss som publiceringsbara.

 

Föreningens organisationsnummer är 802600-9632