Kartor, Regler, Fiskekort

REGLER FÖR FISKET 2021

Omfattning och syfte

 Fiskevårdområdet omfattar allt fiske inom Stengårdshultasjön och Lillesjön med avloppså samt den del av ån från Rakalven till Stengårdshultasjön, som är belägen nedströms den punkt där gränsen mellan Styrshult och Tunabo tillstöter  ån dessutom utloppsån Radan ned till bron vid landsväg 643 från Gunnarsbo till Tåbo.

Båtuthyrning

Fr o med i år hyr fiskevårdsområdet inte längre ut några båtar utan hänvisar istället till privata uthyrare.

Kortköparens fiskerätt

Rätt till fiske har förutom kortköparen, dennes maka, make eller sambo.

Barn under 16 år får fiska fritt under alla förhållanden, dvs även utan att någon av föräldrarna köpt fiskekort.

Dygnskort har en giltighetstid av 24 timmar fr o m det klockslag som bestäms vid köpet och noteras på kortet

Veckokort som gäller dag till dag.

Årskort som gäller 1 år fr o m utskrivningsdatum.

Fiskekortspriser för år 2021

Årskort          200 kr/st           Angelkort            20 kr/angeldon/dygn
Veckokort      100kr/st            Ismete                10 kr/spö och dygn
Dygnkort       40 kr/st             


Följande fiskeredskap får användas av kortköpare:

Metspö, Spinnspö, Haspelspö, Flugspö, Pimpelspö, Ismetesspön, Angeldon samt Trolling (även efter motorbåt)
Nätfiske är förbehållet fiskerättsägarna!

Fångstbegränsningar                                                                  
All Öring skall återutsättas! 
Gäddor längre än 75 cm skall också återutsättas.
Inga begränsningar för Gös än så länge.

Den fisk som återutsätts skall hanteras så varsamt som möjligt. Vid fiske från is skall avkrokningsmatta användas.

BÅTRAMP finns i Stengårdshultasjöns nordvästra del (se enirokartan)

Fiskekort kan du köpa hos någon av följande personer;

Wåge Ivarsson, Dalabäcken, tfn  0393-440 15
Anders Svensson, Hallforsen, tfn 0393-420 04, 420 08
Ingbritt Fredriksson, Stengårdshult, tfn 0393-420 35
Brittmari Axelsson, Sandsebo, 330 27  Hestra, tfn 0393-420 59
Gipro Fiske, S.Storgatan 9, 332 33 Gislaved, tfn 0371-142 40

FISKEKORT kan också köpas online på    Ifiske   

 

RAPPORTERA DIN FÅNGST!

Vill påminna om att Fiskevårdsområdet väldigt gärna tar emot fångstrapporter från dig som fiskar. Du kan rapportera online via Ifiske  eller skicka ett meddelande till någon av våra kontaktpersoner. Du kan med lottens hjälp vinna ett av två ÅRSKORT för 2021.

LÄNKAR TILL KARTOR:

Djupkartor

Stengårdshultasjön/Eniro

Stengårdshultasjön/djupkarta 2


VÄDJAN TILL VANDRARE!

Varsamt far i bygd och mark, skada icke kådig bark.              Riv ej björkens vita hud,          stör med skrän ej skogens ljud.

Bort med skräp och matsäcksrester.  
Städa efter er, Ni gäster          
i naturens helgedom              skövla icke blad och blom.

Tänd ej eld,                                    men om du tänder,                   släck var glöd i kol och bränder.                                       Låt och bli att simpelt rita, plank och vägg med kniv och krita.

Skona det som annans är,      akta allt som minnen bär.

Karl-Erik Forslund 1915

 

 

 

GÄDDFABRIKEN ÄR NU FÄRDIGSTÄLLD

Se under fliken Nyheter! 

Maila dina bilder till arne.forsgren@telia.com

Inkomna bilder betraktas av oss som publiceringsbara.

 

Föreningens organisationsnummer är 802600-9632